Only Jesus Christ!

TYLKO JEZUS CHRYSTUS JEST JEDYNYM PANEM I ZBAWICIELEM!!! ТОЛЬКІ ІСУС ХРЫСТОС ЁСЦЬ ГОСПАДАМ І ЗБАВІЦЕЛЕМ!!!

Saturday, June 23, 2018

Modlitwa Uwielbienia w CarlsberguNo comments: