Friday, July 8, 2011

Oaza u Sinilo! :-))

Aliluja! dziakuj Bogu u Sinilo raspachalasia Oaza Novaga Zhyccia, 22 asoby: daroslyja, moladz i dzieci...Sardechna zaprashaem na Dzen Supolnasci 16.07.2011, pachatak u 10.00, zakanchenne u 16.00!

Запрашаем!

КАСТРЫЧНІК 2019 4-6.10.19 В ЕАМ "Беззаганная" 9-14.10.19 VII Пілігрымка ў Фаціму 23-26.10.19 Евангелізацыя ў Рыме ЛІСТА...