Monday, September 12, 2016

Oaza Nowego Zycia III Stopnia w Rzymie

Jest nas tylko 5 osob, ale cieszymy sie i przezywamy Oaze jak w rodzinie. Mieszkamy 40 km od Rzymu w Castel San Pietro Romano. Jest Jadzia z Polski, Ola i Gala z Bialorusi. Oto kilka zdjec.
Friday, September 2, 2016

Opis i historia MDE "Drogocenna Perła".

MDE "Drogocenna Perła" Mt 13,46 - jest Międzynarodową Diakonią Ewangelizacji
 działającą w ramach
Ruchu Światło-Życie.
Jesteśmy obecni w Niemczech, Polsce, na Białorusi i w Turkmenistanie. Prowadziliśmy również Oazy 15-dniowe lub Rekolekcje Ewangelizacyjne w Rosji, Mołdawii, Ukrainie, w wielu miejscach Kazachstanu, Uzbekistanie, Szkocji, Irlandii, Hiszpanii, Anglii, Turkmenistanie. Odwiedziliśmy Kirgizję w 2008 roku i Tadżykistan w 2015 roku (ks. Ireneusz Kopacz dotarł autostopem z Turkmenistanu przez Uzbekistan do Duszanbe).
       Nasze powołanie widzimy w wypełnianiu słów Pana: "idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28,19) oraz "gdy Duch Świety zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi" (Dz 1,8). Realizujemy to poprzez prowadzenie comiesięcznych Ewangelizacyjnych Oaz Modlitwy EOM 2033 w Niemczech, Białorusi i Polsce/2 razy w roku/, 15-dniowych Oaz Nowego Życia a także inne formy ewangelizacji.
       W ten sposób możemy w wymiarze międzynarodowym rozwijać "Drogocenną Perłę" i przyczyniać się do rozwoju Ruchu Światło-Życie w tym czasie Nowej Ewangelizacji. Wspólnota nasza prowadzi ewangelizację i formację w parafiach i ma na celu budowanie żywych wspólnot Kościoła. Służymy w parafiach poprzez przygotowywanie Liturgii, modlitwę wstawienniczą, formację ludzi do dojrzałości chrześcijańskiej. Jesteśmy świadomi słów św. Pawła: "biada mi gdybym nie głosił Ewangelii" (1 Kor 9,16).
    Jest wspólnota międzypokoleniową, międzystanową i międzynarodową. Jest wspólnotą charyzmatyczną. 

Nasza historia

 • ·         nasza wspólnota wywodzi się z comiesięcznych oaz modlitwy EOM 2000, cyklu, który rozpoczęliśmy w Nowy Rok 1988/89 (1 NEOM 2000) w domu "Betania" w Carlsbergu i który to cykl trwa do dzisiaj
 • ·         04.06.1990 w Carlsbergu zawiązał się Zespół Pierwszej Ewangelizacji
 • ·         na Oazie Nowego Życia III° w Rzymie w 1994 r. powstała Diakonia Ewangelizacji "Drogocenna Perła" Mt 13,46
 • ·         19.06.1996, w dniu św. Romualda, podpisaliśmy umowę dzierżawy i zamieszkaliśmy w Płocicznie - zawiązała się Diakonia Wewnętrzna
 • ·         od czerwca 1999 nasza wspólnota nazywa się Międzynarodowa Diakonia Ewangelizacji "Drogocenna Perła" Mt 13,46
 • ·         09.12.1999 zakończenie pobytu w Płocicznie
 • ·         od Oazy Zimowej 28.01.2000 zamieszkaliśmy w Jabłońcu koło Słupska

·          W okresie od 2000 do 2014 roku przeprowadziliśmy 79 oaz na Białorusi, w Polsce, Niemczech, Kazachstanie, Rzymie, Barcelonie, Turkmenistanie; od 2003 do 2007 roku wyjeżdżaliśmy regularnie do Kazachstanu na Oazę letnią i zimowe rekolekcje, a od 2008 roku regularnie jeździmy do Turkmenistanu 2 razy w roku. 
·                 Co roku prowadzimy międzynarodową Oazę Nowego Życia III stopnia w Rzymie, naprzykład w roku 2014 uczestniczyło 55 osób z Polski, Białorusi, Czech i Słowacji. 
·          W latach 1999-2014 przeprowadziliśmy XX spotkań "Parresia". Jest to spotkanie przedstawicieli wspólnot zagranicznych Ruchu Światło-Życie. Spotkanie to odbywa się w Częstochowie bezpośrednio przed Kongregacją Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie.
·                   W roku 2003, po raz pierwszy w naszej wspólnocie na Białorusi, było wręczonych 11 Krzyży Animatorskich przez byłego nuncjusza abp. Iwana Jurkowicza, w roku 2005 otrzymało te Krzyże następne 5 osób,  w roku 2008 otrzymały te Krzyże następne 3 osoby, w roku 2014 otrzymała jedna osoba Krzyż Animatora z Polski,   w roku 2015 wręczyliśmy Krzyż Animatora osobie z Turkmenistanu.

Nasza struktura

     MDE "Drogocenna Perła" istnieje i działa w ramach Ruchu Światło-Życie. Skupia obecnie Polaków i Białorusinów. Moderatorem jest ks. Ireneusz Kopacz, członek Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.
     W latach 80-ch wraz z innymi klerykami wyjechali z Ojcem Franciszkiem Blachnickim poza granicę Polski, aby tworzyć wspólnotę męską Ruchu Światło-Życie w ówczesnym Centrum w Carlsbergu. 25.05.1985 roku ks. Ireneusz był wyświęcony na kapłana razem z trzemia innymi klerykami i od tamtego czasu jest w Carlsbergu, ale już od początku miał powołanie do ewangelizacji i misji aż do krańców ziemi. Będąc w Niemczech jeszcze przed święceniami wyruszał autostopem do miejsc, gdzie przebywali Polacy, którzy uciekali z PRL, aby ewangelizować ich i zapraszać do Centrum „Marianum” w Carlsbergu. Minęło wiele lat, a sporo polskich rodzin do tej pory przyjeżdża do tego miejsca, aby nabrać sił duchowych.
   MDE "Drogocenna Perła" jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Koordynatorów Szkół Ewangelizacji 2033 Europa (ACCSE 2033).
Wspólnota w swojej modlitwie obejmuje wszystkie kontynenty i pragnie przyczyniać się do tego, żeby Ewangelia dotarła aż po krańce ziemi.
       Na Białorusi wspólnota zawiązała się od misyjnego wyjazdu do Mińska w roku 1992, potym jak do Carlsbergu trafił zespół taneczny z Mińska "Mara". Co roku są prowadzone 15-dniowe oazy nowego życia w Siniło i Budsławiu, Ewangelizacyjne Oazy Modlitwy, spotkania formacyjne, szkoła animatora. Wspólnota głównie się gromadzi przy parafii św. Aleny i św. Szymona, gdzie ma w ciągu tygodnia kilka spotkań oazowych: w poniedziałki-spotkania modlitweno-ewangelizacyjne, we wtroki-spotkania po domach, środy-spotkania formacyne (przed i po I stopniu, po II i stopniu), czwartki-spotkania animatorów, piątki-ekumeniczne spotkania modlitewne za Białoruś, soboty-szkoła animatora i 2 Kregi Domowego Kosciola./razem ok.70 osob/ Przed spotkaniami wspólnota uczestniczy i posługuje w Eucharystii. Miejscem centralnym dla wspólnego spotkania wszystkich członków jest niedzielnia Eucharystia o 19.00. Od lat wspólnota na Białorusi organizuje piątkowe nocy czuwania w domach w intencji ewangelizacji, a w soboty – godziny czuwania przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy Matki Bożej Budsławskiej. Od kilku lat wspólnota jest zaangażowana w ekumeniczną Modlitwę za Białoruś i ewangelizacyjne kontakty z ludzmi, walczącymi o wolność, sprawiedliwość w tym kraju. Od kilku miesięcy wspólnota razem z Legionem Marii organizuje wspólne wyjazdy do Sanktuarium w Budsławiu w każdą pierwszą sobotę miesiąca.
     W Polsce wspólnota jest w Gdańsku i Chojnicach. W Turkmenistanie jest w Aszgabadzie. W Niemczech wiele lat w poniedziałki odbywają się spotkania w Ludwigshafen, a od kilku i we Frankenthalu. Poza tym w latach 1992/1993 mieliśmy bardzo liczne EOMy w Carlsbergu, teraz są również w Horbach, gdzie staramy się prowadzić Oazy zimowe. Od światowego dnia młodzieży w Madrycie 2011 mamy Oazy sierpniowe w Barcelonie. 
       Prowadzimy też regularne modlitwy (Nieszpory, Kompleta) przez skype w języku Polskim i Białoruskim.
     Do Turkmenistanu po raz pierwszy dotarliśmy w roku 2008, w listopadzie, razem z o. Tomem Forrestem na zaproszenie wieloletniego przyjaciela oaz i ks. Ireneusza O.Andrzeja Madeja. W roku 2009 odbyła się Oaza Nowego Życia I stopnia w Kurtli pod Aszgabatem. Było nas 35 osób różnych narodowości: z tego 13 Turkmenów. Prawie cały czas był z nami o. Andrzej Madej: 9 dni z 15. Kiedy go nie było, dojeżdżał o. Robert, aby celebrowac Eucharystię, gdyż ks. Ireneuszowi omówili w wydaniu wizy. Było 5 grup: dorosłych, młodzieży i Dzieci Bożych. Był to bardzo ważny czas ewangelizacji i doświadczenia wspólnoty kościoła na Turkmenskej ziemi. W następnym roku 2010 odbyła się kolejna Oaza I i II stopnia. A w roku 2011 9 osób z Turkmenistanu uczestniczyło w Oazie III stopnia w Rzymie. Oprócz lata dojeżdżamy do Aszgabatu zimą, aby wesprzeć tamtejszą wspólnotę. Są regularne spotkania formacyjne. Animatorką na miejscu jest Swietłana Kłycziewa.
       Duchowość i styl życia członków Wspólnoty opiera się na 10-ciu Drogowskazach Nowego Człowieka ku dojrzałości chrześcijańskiej:
 • ·            JEZUS CHRYSTUS – przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela;
 • ·       NIEPOKALANA – Naśladowanie Maryi – Gwiazdy Ewangelizacji, codziennie modlitwa różańcowa, przynajmniej dziesiątka, jeśli możliwe razem z domownikami;
 • ·       DUCH ŚWIĘTY – codzienna modlitwa do Ducha Świętego, otwarcie się na Jego charyzmaty i życie Jego owocami (Gal 5,22-23);
 • ·         KOŚCIÓŁ – Wspólnota – być w małej grupie, mieć swojego animatora i moderatora, mieć częsty i regularny kontakt z grupą (telefony, smsy, emaile, odwiedziny); Wspólna Eucharystia przed Spotkaniem Formacyjnym i w miarę możności w niedzielę;
 • ·      SŁOWO BOŻE – codziennie czytać Pismo Święte (minimum 30 minut, Czytania mszalne z danego dnia, materiały formacyjne lub nauczanie Papieża, może być Liturgia Godzin) i wprowadzać w życie;
 • ·         MODLITWA – „NAMIOT SPOTKANIA” codziennie (jako fundament duchowości, minimum 30 minut jak w punkcie 5), zeszyt modlitewny, siatka modlitewna, modlitwa za kraje i codzienna Modlitwa Zawierzenia Wspólnoty, Noc Czuwania z piątku na sobotę – godzina w czasie od 22.30 do 7.30; Post w piątek w miarę możności o płynach, lub o wodzie i chlebie (w Pięćdziesiątnicę Radości Wielkanocnej i w Okresie Bożego Narodzenia pościmy w piątek tylko bez mięsa);
 • ·       LITURGIA – w miarę możliwości wspólnotowa Eucharystia niedzielna, Eucharystia przed  spotkaniem formacyjnym; jeśli możliwe częsty (codzienny) udział w Eucharystii czynny (czytanie, śpiew, modlitwa wiernych, komentarze, procesja z darami, procesja ze świecami, Ewangeliarzem, kadzidło);
 • ·         ŚWIADECTWO – EWANGELIZACJAudział aktywny w comiesięcznej Ewangelizacyjnej Oazie Modlitwy 2033, co najmniej jedna Oaza 15-dniowa w roku, Ewangelizacja na miejscu pracy i życia „w porę i nie w porę” 2 Tm 4,2;
 • ·         NOWA KULTURA – udział w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka (nie pijemy, nie palimy, skromny ubiór, jesteśmy punktualni w modlitwie i w życiu wspólnotowym, naprzykład 5 minut przed spotkaniem), udział w Obronie Życia,  tworzymy Nową Kulturę wokół nas;
 • ·         AGAPE – „miłość Chrystusa przynagla nas” 2 Kor 5,14, ewangelizacja środowisk trudnych (alkoholicy itd...), ewangelizacja studentów; ewangelizacja po krańce ziemi (Dz 1,8);

·          Rekolekcję MDE DP to udział w COM (Centralna Oaza Matka) na Zesłanie Ducha Świętego;
·         Konieczna jest zgoda współmałżonka na udział w życiu MDE. Małżeństwa zachowują duchowość małżeńską, comiesięczne spotkania małżeńskie, troska o Oazę Dzieci Bożych;
·         Finanse – obowiązek comiesięcznej dziesięciny (ofiarę) członków wspólnoty do wspólnej kasy MDE DP;
·          Do MDE DP wstępuję się (Uroczyste Wręczenie Krzyża Animatora) na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego czyli na COM przy warunku aktywnego udziału w formacji, szkole animatora (Redemptoris Missio, Christifideles Laici, Katechizm Kościoła Katolickiego), ewangelizacji (EOM), Oaz 15-dniowych, życiu i służenia wspólnoty.
       MDE „Drogocenna Perła” prowadzi często duszpasterstwo nadzyczajne. Przykładem jest zabieranie w niedzielę na Eucharystię polskich kierowców TIRów z parkingu Wattenheim, 5 km od Carlsbergu. Na Białorusi wspiera tych, co walczą o prawdę poprzez ewangelizację i formację tych ludzi. Jedną z form dzieł wyzwolenia jest rozwijanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Julia Frolowa
Adresy:
Niemcy: D-67316 Carlsberg, Kreuzweg 28, tel. 0049-6356-328 lub 228, tel. kom. 0049-160-907-405-47 lub 0049-171-95-28-511
skype: ks.ireneusz.kopacz1


ONZ III w Rzymie!

Alleluja! Jezus zyje! Wspanialy czas w Rzymie! Wiele spotkan z Fokolari, z Andrea z Odnowy charyzmatycznej, z polskimi rodinami, z Papiezem...