Wednesday, April 11, 2018

Międzynarodowe spotkanie ACCSE (katolickich koordynatorów szkół ewangelizacji). List ks. Ireneusza ze spotkania ACCSE

Alleluja! Ks. Ireneusz był sam na tym spotkaniu 5-8.04.2018 w Irlandii, gdyż musiałam załatwiać wizę irlandską przez Berlin. Było to bardzo skomplikowane i dlatego już tego nie robiłam. Tu są zdjęcia i list ks. Ireneusza.List z ACCSE (Asocjacja Katolickich Koordynatorów Szkół Ewangelizacji) 2033 w Irlandii w Kilbeggan.
5-8.04.18 i PMK (Polska Misja Katolicka) 8-10.04.18
Do Kilbeggan dotarłem z Dublina samochodem z Garethem z Irlandzkiej Szkoły Ewangelizacji.
Pierwszego wieczoru było przedstawienie gospodarzy wspólnoty Ewangelizacyjnej “Ceili".
Wspólnota prowadzi ewangelizacje parafii. Proces ten z przygotowaniem trawa cały ROK choć szczytem jest intensywna 2- tygodniowa ewangelizacja. Ks. Pat poruszał pewnie problemy „Amoris Laetitie". Temat Rodziny kontynuował bp. Kevin Doran. Pojawił się też temat Referendum o  zmianie Nr. 8 w Konstytucji który chroni życie. Praca w małych grupach podejmowała też temat Rodziny. Pojawił się temat ewangelizacji dzieci. Pani Barbara przedstawiła nam duchowość Rodziny.
Następnym tematem było "Powołanie świeckich do ewangelizacj”. Temat przedstawił Albert Galea. Następną Konferencję wygłosiła s. Mary O'Duffy "O Szkołach Ewangelizacji", Noel Chirop ICPE dawał świadectwo o pracy w Hiszpanii. Mateusz ze Wspólnoty „Galilea" mówił o ich działalności. Czytaliśmy tez Iz 61.1nn o odbudowaniu ruin. W niedziele była modlitwa za Biskupa Dodo. Ja tez prosiłem o modlitwę za siebie i Wspólnotę "Drogocenna Perła". Bp. Dodo z Nigerii mówił o ACCSE W Nigerii. Gareth mówił o Szkole Irlandzkiej.
 Byli przedstawiciele ze Słowacji, Portugalii, Chorwacji, Nigerii, Irlandii…! Bardzo błogosławione spotkania. 2 osoby nie otrzymały wizy: Julia Frolova i Fr. Gino.
W Niedziele wieczorem celebrowałem Eucharystie w Polskie Parafii w Dublinie. W poniedziałek miałem spotkanie z polskimi księżmi i kolacja z Domowym Kościołem /Kasia i Karol.
Potem odwiedziłem S. Mary O'Duffy i Legion Maryi.
Potem spotkanie z Ewa i Lechem Kowalewskimi z Gdańska i przygotowania do Referendum.
Alleluja! Alleluja!


No comments: