Monday, February 5, 2018

List z Turkmenistnu z Oazy „Exodus" 17-24.01.2018

Do Turkmenistnu mimo osłabienia wyruszyliśmy z Siostrą Julią w poniedziałek z Carlsbergu o 7.45. Na lotnisko do Frankfurtu  zawiozła nas Ewa z Carlsbergu. Lot Ryanairem Frankfurt - Krakow i potem z pomocą Marleny zdążyliśmy na pociąg Kraków-Warszawa. W Warszawie była Eucharystia za Białoruś o 18.30 i potem całonocna droga blablacar do Mińska. Do wieczora był odpoczynek i Eucharystia z supołką w Czerwonym Kościele o 19.00 i potem na lotnisko Mińsk 2 z Witalikiem. Nocny lot Mińsk-Ashabad /22.20-04.15/ i 2 godziny na granicy: wiza, kontrola paszportu i bagażów  i spotkanie z O. Andrzejem Madejem, który nas zabrał do domu. Już 2 noce w podróży. Odpoczynek i  wieczór oazowy. Ja osłabiony o 22.00 przyjąłem Komunię Chorych. Nastepne dni to wieczory oazowe od 16.00 do 22.00. Ja przewodniczyłem Eucharystii o 18.30 i mówiłem homilię. Po Eucharystii były spotkania w grupach. Julia miała „Exodus" ze Swietłaną, Żaną i Saszą oraz Artiomem. Ja natomiast miałem Kroki ku Chrześcijańskiej Dojrzałości z Sapargul, Elmirą, Alioną i Katją, Mariną.W niedzielę była Eucharystia z całą Parafią i świadectwo Julii. Po Eucharystii było uwielbienie i modlitwa wstawiennicza. Poczułiśmy mocne tchnienie Ducha Świętego. Wieczorem o 18.00 była Eucharystia angielska też ze świadectwem Julii. Na zakończenie dnia kolacja u Akdżamał z rodziną w stylu turkmeńskim na dywanie. Na przykładzie córki Marał zetknęliśmy się ze sposobem zawierania małżeństwa przez pośrednictwo śwatów. Dużo ludzi rosyjskojęzycznych wyjeżdża na stałe do Rosji. Wielu Turkmenów JUŻ nie mówi po rosyjsku. Pojawia się więc pytanie i przyszłość Kościoła rosyjsko-języcznego i nagląca potrzeba Kościoła w języku Turkmeńskim. Poniedziałek i wtorek to kontynuacja niedzieli z udziałem przebudzonych starych oazowiczów: Bibisza, Tanja, Merdżen z dziećmi, Aliona. Cieszyliśmy się też z Organistki Swietlany. Pojawiał się też na spotkaniach bezdomny Sławik, który na koniec znalazł mieszkanie u Lioszy. Chwala Panu za każdy dzień Oazy w Turkmenistanie. Przygotowujemy też oazę w Zakopanem 29.06-15.07.2018 z udzialem 10 Osob z Turkmenistanu. Nastepny przyjazd planujemy na 10-lecie Oazy w Turkmenistanie w listopadzie 2018.

Z MODLITWĄ, KS.IRENEUSZ 

No comments:

Spotkanie Nowego 2019 Roku w Rzymie!