Thursday, November 27, 2008


A zaraz, gladzi nowy laminat i scieny nowyja, pryghozhy kolar, prauda??? :)

1 comment:

galik said...

prosta adpad, biuro ciaper nie paznac'!!! vielmi pryhozha i utulna!

ONZ III w Rzymie!

Alleluja! Jezus zyje! Wspanialy czas w Rzymie! Wiele spotkan z Fokolari, z Andrea z Odnowy charyzmatycznej, z polskimi rodinami, z Papiezem...