Thursday, November 27, 2008


A zaraz, gladzi nowy laminat i scieny nowyja, pryghozhy kolar, prauda??? :)

1 comment:

galik said...

prosta adpad, biuro ciaper nie paznac'!!! vielmi pryhozha i utulna!

Oaza w Brazylii 2020!

Alleluja! Jezus zyje! Tym razem ja zostalam na Bialorusi ze wspolnota (gralam i spiewalam codziennie na Eucharystii w Kosciele sw. Szymona ...