Tuesday, March 20, 2018

List z Ziemi Swietej.12-19.03.2018

JUŻ  trzeci raz pielgrzymowaliśmy do Ziemi Świętej.
Tym razem zaprosiliśmy uczestników Oaz III° w Rzymie 1994-2017.
Oazę nazwaliśmy Śladami Jezusa Ewangelizatora. Samolotem dotarliśmy do Eliatu nad Morzem Czerwonym/Stary Testament/. Tutaj celebrowaliśmy Eucharystię w miejscowej Parafii z ks.Juanem i Donatem. We wtorek/13.03.18/ ruszyliśmy wypożyczonym samochodem w kierunku Tyberiady. Po drodze był przystanek nad Morzem Martwym i kąpiel. Do  Tyberiady dotarliśmy wieczorem i tam celebrowaliśmy Eucharystie ze Wspolnotą Emmanuela. W środę dotarliśmy do Synagogi w Nazarecie, gdzie Jezus przeczytał proroka Izajasza jako swój program ewangelizacji (Łk 4,16-21). Eucharystię celebrowaliśmy w Bazylice Zwiastowania a następnie dotarliśmy do Kany i na górę Tabor. W czwartek /15.03.18/ dotarliśmy do Tabgha /miejsce rozmnożenia chleba i ryb/ oraz Prymatu Piotra. Następnie Góra Błogosławieństw i Kafarnaum /Miasto Jezusa/. W Kafarnaum spotkaliśmy Wspólnotę z Goa. Wieczorem dotarliśmy do Ein Karim/nocleg/ i Jerozolimy.W piątek/16.03.18/ dotarliśmy na Górę Oliwną i nawiedziliśmy Pater Noster, Miejsce Wniebowstąpienia, Betanię Grób Lazarza. Przy Getsemani spotkaliśmy Teresę która stała się naszą przewodniczką. Przy Getsemani Olga upadła na nos i znalazła się na krótko w szpitalu. Ja z Krystianem i Józefem pod przewodnictwem Teresy przeszliśmy Drogę Krzyżową i mogłem wejść z Franciszkanami do Grobu Pańskiego. Po Drodze Krzyżowej celebrowaliśmy Eucharystię na Górze Oliwnej u Sióstr Elżbietanek. W sobotę rano z Olgą i Waldkiem oraz Julią do Ściany Płaczu i Grobu Pańskiego. Następnie dojechaliśmy do Betlejem pod samą Bazylikę Narodzenia Pańskiegoi zdążyliśmy na krótką 30 minutowa Eucharystie i procesje z Franciszkanami do Miejsca Narodzenia Pana Jezusa Chrystusa. Następnie Hasan zaprowadził nas do kaplicy Młodzianków Męczenników, gdzie na drzwiach znaleźliśmy napisy Fos-Dzoe i Dzoe-Fos. Potem była Grota Mleczna i klasztor Karmelitanek, miejsce śmierci świętej Małej Arabki /gdzie są 2 polskie Siostry, jedna z których ma na imię Rafaela/. Następnie ruszyliśmy w kierunku Eliat. Po drodze drugi raz Morze Martwe i spotkanie chrześcian z Erytrei z ubiórami z dużym Czerwonym Krzyżem. Do Eliatu dotarliśmy ok.21.00. Odwieźlismy Olgę, Waldka, Julię i Krystiana (był naszym głównym kierowcą) do Protestantów (hostel Shelter) i potem na noleg do katolickiej Parafii /ks.Ireneusz i Jozef/.W niedzielę JUŻ o 7.30 celebrowaliśmy Eucharystię w naszej 6 osbowej Wspolnocie/Ks.Ireneusz, Julia, Jozef, Krystian i małżeństwo Olga i Waldek/ i małżeństwo polskie spotkane w sklepie Roniego Tabashu w Betlejem. Po śniadaniu wypoczynek nad Morzem Czerwonym. Tam też spotkaliśmy Małżeństwo z Rosji Marina i Paweł oraz 3 dzieci Alieksiej.Timofiej.Maksym w drodze dookoła świata.
W Parafii w Eliat jest ks Krystian z Kolumbi i pomocnik Donato z Wloch. Celebruje się tam Eucharystię po arabsku, hiszpańsku……! Dzisiaj w poniedziałek wracamy do Germanii./ Ks Ireneusz i Julia/.
W Niedzielę do Polski wrócili/Józef.Krystian.Olga i Waldek/.
Dwie noce w Tyberiadzie, 2 noce w Ein Karim u o. Seweryna, 3 noce w Eliacie.
Oaza bardzo bogata w odkrywanie śladów Jezusa Ewangelizatora. Jezus ciągle w drodze dla zbawienia człowieka. On Sam  pierwszy wychodzi do ludzi aby przynosić uzdrowienie. On ma wspaniały program dla Ludzkości!!! Zobacz Synagoga w Nazarecie/Lk 4.16-21/. Ostatecznie oddaje Swoje życie na Krzyżu dla naszego Zbawienia. Na koniec rozsyła uczniów aż po krańce Ziemii /Dz 1.8, Mt 28.19/.
W  ten sposob JEZUS pokazuje nam Drogę Ewangelizatora na Rok 2018!

No comments: